Vinglasen kan bli en festlig julgåva från Sverige.

Jag söker finansiärer.